صندوق بین المللی پول انتظار می رود که تولید ناخالص اسمی در امارات متحده عربی به 4.7 درصد افزایش یابد تا به 1.673 میلیارد درهم در سال 2019 برسد


ابوظبی_ 17 آوریل 2019 ( وام )_ صندوق بین المللی پول انتظار می رود که تولید نا خالص اسمی در امارات متحده عربی به 4.7 درصد افزایش یابد تا به 1.673 میلیارد درهم در سال 2019 در مقایسه با سال گذشته از همان مدت برسد.

تولید ناخالص اسمی نشان دهنده تلاش اقتصادی انجام شده توسط امارات متحده عربی است.

اقتصاد امارات متحده عربی با پیشرفت قابل ملاحظه ای در پلت های مختلف اقتصادی، از جمله سرمایه گذاری داخلی و اعتبارات بخش خصوصی و همچنین حرکت مداوم در روابط تجاری با شرکای عمده تجاری و جریان ها گردشگری بالای در ارتباط با نزدیک شدن به EXPO 2020 دبی مواجه است.

جالب ذکر اینکه همچنان این افزایش ناشی از بهبود قیمت ها نفت از 71.9 دلار در سال 2018 به 72.3 دلار در سال 2019 است؛ بر اساس آمار ها صندوق بین المللی پول که انتظار رفت که تولید کشور از نفت خام از 3.00 میلیون به 3.2 میلیون افزایش خواهد یافت.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302756253

WAM/Persian