یکشنبه 07 ژون 2020 - 7:33:33 صبح

بزرگترین شرکت ها انرژی چینی در کنفرانس جهانی انرژی در ابوظبی مشارکت می کند


ابوظبی_ 17 آوریل 2019 ( وام )_ بزرگان مقامات انرژی چینی تاکید کردند که کنفرانس جهانی بیست و چهارم که آن در ابوظبی در روز 9 و 12 سپتامبر برگزار خواهد شد؛ مهم است.

یانگ کون مدیر اجرایی شورای برق چینی گفت که این رویداد یک فرصت بسیار عالی برای سرعت بخشیدن همکاری میان شرکت های چینی و همتایش بین المللی دارند با اشاره به این کنفرانس پلت فرم مهمی برای تقویت آگاهی درباره ابتکار کمربند و جاده است.

مقام چینی سخنان خود را در طی ملاقات خود با هیئت نماینده اماراتی به ریاست دکتر مطر حامد النیادی وکیل وزارت انرژی و صنعتی بیان کرد.

النیادی گفت که امارات متحده عربی به ارتباطات استراتژیک قوی با چین برخوردار است, این کشوری که میان شرق و غرب ربط می شود؛ با اشاره به چین عضو بنیانگذار آسیایی برای سرمایه گذاری در زیر بنایی است.

جالب ذکر اینکه هیئت نماینده امارات متحده عربی با تعداد از مقامات چینی در حوزه انرژی که توجه ایشان را به مشارکت در این رویداد تاکید کردند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302756328

WAM/Persian