سفیر بریتانیا: امارات متحده عربی و بریتانیا در چشم انداز قوی به آینده را به اشتراک می گذارند


ابوظبی_ 17 آوریل 2019 ( وام )_ سفیر بریتانیا باتریک مودی تصریح داد که امارات متحده عربی و بریتانیا در همان چشم انداز به آینده با دریافت بهترین رویداد گذشته و قویترین چشم انداز ها آینده به اشتراک گذاشتند.

سفیر بریتانیا به مهمانان در چشن پذیرش سالانه سفارت برای جشن تولد رسمی ملکه الیزابت بریتانیا دارای 93 سال گفت.

وی تاکید کردند که هر دو کشور همچنان به التزام به تضمین آینده برجسته برای مردمشان پایبند هستند با اشاره به بریتانیا بزرگترین منبع سرمایه گذاری خارجی مستقیم در امارات متحده عربی است که در این کشور بیش از 5000 شرکت بریتانیا ثبت نام شده وجود دارد و بیش از 100.000 شهروند بریتانی از ساکنان امارات وجود دارند.

وی اشاره کرد که تجارت میان دو کشور به 17.5 میلیارد پوند استرلینی سالانه رسید و در حدود 85 میلیارد درهم است در حالی که 1.5 میلیون شهروند بریتانیا از امارات متحده عربی بازدید می کنند.

مودی ادادمه داد " بریتانیا شریک دارای اعتبار در توسعه امارات متحده عربی تا الآن بود و به طور مداوم میل دارد که شریک این کشور در آینده هم باشد.

وی گفت که کشورش می خواهد که شریک با امارات متحده عربی برای مواجهت چالش ها آینده باشد با اشاره به تعداد از ابتکار وانقلاب صنعتی چهارم جدید در مورد هوش اصطناعی و داده ها بزرگ و انرژی پاک تر و فن آوری مالی و آموزش و پرورش است مودی از زبان ملکه الیزابیت گفت که چشن ها سال زاید تجلیل مناسب به میراث خود از تسامح و توسعه و صلح محسوب می شود مودی گفت " امنیت و صلح در قلب تاریخی ما بودند.

این چشن در حضور حسین بن ابراهیم الحمادی وزیر آموزش و تعداد از مقامات دپلوماسی و هیئت نماینده بریتانی و مهمانان دیگران بود.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302756050

WAM/Persian