امارات متحده عربی، آزاد کشتی دریایی قطری و افراد نظامی


ابوظبی، 6 مه 2019 (وام)- امارات متحده عربی، کشتی دریایی قطری و چهار پرسنل نظامی که در کنار آن قرار دادند زمانی که هفته گذشته بازداشت شده بودند، آزاد کرده است.

بر أساس بیانیه وزارت أمور خارجه و همکاری های بین المللی، چهار، دستیار اول محمد حازم الهیل و نایب سرجوخه سعید ناصر المری هموطنان قطری هستند ونایب سرجوخه محمد ریاض البلتاجی ، فلسطینی و سرباز فایز تلکوم هندی بودند بیانیه اشاره کرد که کشتی- پرواز پرچم قطری-،روز سهشنبه 30 آوریل 2019 آبهای محله ای امارات متحده عربی را وارد کرده است.

حسین علی - وام http://wam.ae/en/details/1395302760958

WAM/Persian