چهارشنبه 03 ژون 2020 - 10:49:53 صبح

اتاق شارجه در حال تلاش برای تقویت همکاری تجاری با برزیل است


شارجه_ 11 مه 2019 ( وام)_ عبد الله سلطان العویس رئیس اتاق تجارت و صنعتی شارجه با لویس لیموس سفیر برزیل در امارات متحده عربی ملاقات کردند.

در طی این ملاقات؛ دو طرف راهکار ها تقویت همکاری در زمینه ها مختلف به ویژه بخش تجارت و سرمایه گذاری؛ تقویت ارتباطات دوستانه میان جامعه کسب و کار در شارجه و برزیل بحث و بررسی کردند.

همچنان دو طرف درباره امکان تنظیم رویداد ها اقتصادی مشترک به صورت یک جانبه یا دو جانبه در شارجه و برزیل برای تعیین فرصت ها سرمایه گذاری دسترسی در دو کشور بررسی کردند.

دو طرف همچنین درباره راهکار ها تقویت همکاری مشترک میان شورای عالی گردشگری و سفارت برزیل؛ افزایش مبادله تجاری ،بازدید ها میان هیئت نماینده تجاری و مشارکت در نمایشگاه ها اقتصادی در شارجه و برزیل گفتگو کردند.

لویس از توسعه اقتصادی در شارجه در زمینه ها مختلف قدردانی کرد و گفت که سفارت برزیل متوجه به تقویت همکاری با اتاق شارجه برای خدمت جامعه کسب و کار امارات متحده عربی و برزیل شود.

جالب ذکر اینکه ارزش صادرات برزیل به جهان عربی در یک چهارم اول از سال 2019 به 3.15 میلیارد دلار امریکی در مقایسه با 2.75 دلار در همان دوره سال گذشته رسید.

آخرین شماره ها منتشر شده توسط اتاق تجارت عربی برزیل نشان دهند که امارات متحده عربی 650.230 از محصولات برزیل با ارزش 794.53 میلیون وارد شد.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302761875

WAM/Persian