موسسه خلیفه بن زاید 40.000 سبد رمضانی در روستای ها مصر توزیع می کند


قاهره_ 11 مه 2019 ( وام )_ موسسه خلیفه بن زاید آل نهیان توزیع در حدود 40.000 سبد غذایی در روستای ها مصر به عنوان بخش از برنامه افطار رمضان برای خانواده های واجد شرایط آغاز می شود.

سفارت امارات متحده عربی در قاهره بر این برنامه برای توزیع 1400 سبد غذایی در دو منطقه حلایب و شلاتین, 2800 در شمال و جنوب سینا؛ 34.600 روستای در استان اسوان؛ اقصر؛ قنا؛ سوهاج, اسیوط؛ فیوم؛ بنی سویف؛ المنیا؛ البحیره؛ کفر الشیخ؛ الدقهلیه؛ الغربیه؛ الشرقیه، المنوفیه ومرسی علاوه بر 1200 سبد غذایی به بیابانی غربی نظارت می کند.

جالب ذکر اینکه موسسه زاید در طول مدت اخیر توانست که موفقیت به راه اندازی پروژه ها کوچک برای درمانی خانواده ها فقیرنشین در مصر علاوه بر بازسازی ده ها ساختمان و تامین برق و آب قابل به نوشیدن برای دستیابی نیازهای روستای ها رنج شده از کاهش در آمد شد.

علاوه بر آن؛ موسسه نمایشگاه لباس ها برای یتیمان به آزادی تنظیم شد؛ و توانست که هزار ها پتو برای خانواده ها و مدیریت کمپین بهداشتی در روستای ها دور افتاده ارائه می شود.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302761921

WAM/Persian