اردن اقدامات خرابکانه علیه چهار کشتی تجاری نزدیک به آبهای منطقه ای امارات متحده عربی را محکوم می کند


عمان_ 13 مه 2019 ( وام )_ بر اساس خبرگزاری اردن " بترا " , به گفته سخنگوی وزارت ، وزارت امور خارجه اردن امروز با شدت تاکید کرد اقدامات خرابکانه علیه چهار کشتی تجاری نزدیک به آبهای منطقه ای امارات متحده عربی و دریای فجیره نپذیرفت کرد علاوه بر نپذیرفتن هیچ اقدامات جنایتکاری قابل به تهدید امنیت و سلامت حرکت نقل دریایی در خلیج عربی است.

سخنگوی همچنان گفت که اردن در حال همبستگی با امارات متحده عربی در مورد مقابله با هیچ چالش ها قادر به منتشر تحریک علیه امنیت و برقراری است.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302762222

WAM/Persian