اتحادیه عرب خرابکاری چهار کشتی تجاری در امارات متحده عربی را محکوم می کند


قاهره_ 13 مه 2019 ( وام )_ دبیرکل اتحادیه عرب احمد ابوالغیط با شدت خرابکاری چهار کشتی تجاری نزدیک به آب ها منطقه ای امارات متحده عربی را محکوم کرده است.

ابوالغیط در بیانیه امروز گفت این اقدامات جنایتکاری نقض خطرناک به آزادی و امنیت راه ها تجارت و نقل دریایی را محسوب می شود علاوه بر اینکه منجر به تشدید بحران در منطقه می شود.

وی همچنان گفت که این تهدید بر مرزها زمینی و دریایی یا راه ها نقل و تجارت هیچ کشور عضو در اتحادیه عرب نقض نا مقبول برای امنیت ملی عربی را محسوب می شود.

دبیرکل تاکید کرد که اتحادیه عرب در حال همبستگی کامل با امارات متحده عربی علیه هیچ تلاش برای تهدید امنیت و سلامت ناوبری است.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302762252

WAM/Persian