دبیر کل شورای همکاری خلیج عربی اقدام خرابکاری علیه چهار کشتی در نزدیکی آبهای منطقه ای امارات متحده عربی را محکوم می کند


ریاض، 12 مه 2019 (وام)- دکتر عبد اللطیف راشد الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج عربی، اقدام خرابکارانه علیه چهار کشتی در نزدیکی منطقه ای امارات در خلیج عمان شرق فجیره محکوم کرده است.

الزیانی، این اقدام به عنوان تشدید جدی توصیف کرد که نشان می دهد اهداف شر توسط کسانی که برنامه ریزی و انجام آن، تضعیف امنیت ترافیک دریایی در منطقه و تهدید ایمنی و زندگی کسانی که در کشتی هستند.

دبیر کل شورای همکاری از سازمانهای بین المللی وجامعه بین المللی مربوط به ناوگان دریایی خواست تا مسئولیت های سیاسی و قانونی خود را برای جلوگیری از چنین اعمالی توسط هیچ طرفی که تلاش می کند ایمنی و امنیت حمل و نقل دریایی را در این منطقه حیاتی تضعیف کند، بر عهده قرار گرفت.

وی افزود :" "چنین اقدامات غیر مسئولانه تنش و درگیری های منطقه را افزایش می دهد و مردم خود را به خطر بزرگ تبدیل می کند"

حسین علی- وام http://wam.ae/en/details/1395302762201

WAM/Persian