مصر، اقدام خرابکارانه علیه چهار کشتی در آبهای منطقه ای امارات متحده عربی محکوم می کند


قاهره، 12 مه 2019 (وام)- مصر، اقدام خرابکارانه علیه چهار کشتی در نزدیکی آبهای منطقه ای امارات در خلیج عمان شرق فجیره محکوم کرده است.

بیانیه صادر شده امروز، وزارت خارجه مصری همه اقدام های که امنیت ملی امارات متحده عربی و ایمنی مرزهای سرزمینی و دریایی تهدید می کند، محکوم کرد.

آن تاکید کرد بر همبستگی دولتی مصری و مردم با امارات متحده عربی در تمام اقدامات لازم برای حفظ امنیت آن و حفاظت از منافع آن.

وزارت امور خارجه همچنین روابط قوی و ویژه بین دو کشور را مجددا تأیید کرد، اقدام مشترک خود برای مقابله با همه اقدامات امنیتی آنها و انجام تمام مراحل لازم برای حفظ امنیت، ثبات و رفاه امارات متحده عربی مشارکت می کند.

حسین علی -وام http://wam.ae/en/details/1395302762195

WAM/Persian