بحرین، اقدام خرابکارانه علیه کشتی های تجاری در امارات متحده عربی محکوم می کند


منامه، 12 مه 2019 (وام)- بحرین، به شکل قوی اقدام های خرابکارانه علیه کشتی های بی نظامی و تجاری در نزدیکی منطقه ای امارات در خلیج عمان شرق فجیره محکوم کرده است.

بیانیه صادر شده امروز در خبرگزاری بحرین ( بنا ) ، وزارت خارجه بحرینی اعلام کرده است که اقدام های خرابکاری، تهدید مستقیم به ایمنی و امنیت وثبات ناوبری دریایی در منطقه تشکیل می دهد. با تایید همبستگی بحرین با امارات متحده عربی در تمام اقدامات لازم برای حفظ امنیت آن و حفاظت از منافع آن.

آن همچنین از جامعه بین المللی خواست تا مسئولیت های خود برای تضمین ایمنی و امنیت ناوبری دریایی و مقابله با تمام تلاش ها برای تضعیف صلح و امنیت بین المللی، بر عهده قرار گرفت.

حسین علی -وام http://wam.ae/en/details/1395302762178

WAM/Persian