چهارشنبه 03 ژون 2020 - 10:01:38 صبح

شورای فدرال ملی و شورای شورا سعودی اقدام خرابکاری چهار کشتی های تجاری در نزدیکی آبهای منطقه ای امارات متحده عربی را محکوم می کنند


ریاض، 14 مه 2019 (وام)- شورای فدرال ملی و شورای شورا سعودی، اقدامات خرابکاری علیه چهار کشتی تجاری بی نظامی در نزدیکی آبهای منطقه ای امارات متحده عربی محکوم کرده اند.

آنها، بیانیه مشترک بعد دیدار امروز بین دکتر امل عبد الله القبیسی سخنگوی شورای فدرال ملی و شیخ دکتر عبد الله بن محمد بن ابراهیم ال الشیخ رئیس شورای شورا سعودی در دفتر مرکزی آن در ریاض صادر کردند.

در بیانیه، دو شورای تاکید کردند که اقدام تهدید جدی است که امنیت وایمنی ناوبری دریایی و امنیت وصلح منطقه ای وبین المللی تهدید می کند .

آنها از پارلمان های کشورهای دوستانه و اتحادیه بین پارلمان خواست تا اقدام را محکوم کنند و از جامعه بین المللی برای انجام اقدامات علیه مجرمان خواستند.

حسین علی -وام http://wam.ae/en/details/1395302762568

WAM/Persian