سیف بن زاید نخستین دیدار اداره یاداش های رفتاری وزارت امکانات ریاست می کند


دبی، 15 مه 2019 (وام)- عالیجناب ژنرال شیخ سیف بن زاید ال نهیان معاون نخست وزیر و وزیر کشور، نخستین دیدار اداره یاداش های رفتاری وزارت امکانات ریاست کرده است که توسط عالیجناب شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نائب رئیس کشور نخست وزیر و حاکم دبی در اوریل 2019 راه اندازی شد بود.

اداره یاداش های رفتاری قصد دارد به یک رویکرد برای تقویت رفتار مثبت از طریق یک سیستم پاداش مبتنی بر نقطه ای که می تواند در پرداخت برای خدمات دولتی استفاده شود، ایجاد کند.

عالیجناب ژنرال شیخ سیف برنامه های اجرایی کار را در مرحله بعدی تصویب کرد که شامل ایجاد لیستی از رفتارهای تاثیرگذار بر جامعه، شناسایی انگیزه ها برای تحریک رفتار و همچنین ایجاد یک برنامه هوشمند برای دسترسی به تمام بخش های جامعه است.

شیخ سیف تاکید کرد که امارات متحده عربی ، در تشویق موفقیت خود و بهبود کیفیت زندگی تحت رهبری جناب رئیس کشور عالیجناب شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان و تاسیس کننده ابتکارات عالیجناب شیخ محمد بن زاشد ال مکتوم و عالیجناب شیخ محمد بن زاید ال نهیان ولیعهد ابوظبی ومعاون فرمانده عالی نیروهای مسلح امارات متحده عربی ادامه می کند.

او اظهار داشت: "اداره پاداش های رفتاری در وزارت امکانات یک پیشگامانه است که توسط دولت امارات متحده عربی به عنوان بخشی از دیدگاه رهبری آن برای بهبود رفتار مثبت جامعه و نهادهای آن و سرمایه گذاری انرژی مثبت موجود در جامعه امارات متحده عربی راه اندازی شد.. "

اداره لیست رفتاری های مثبت با سیستم اندازه گیری توسعه خواهد کرد. که نقاط و یاداش ها محاسبه خواهد شد. این سازمان همچنین ابتکاراتی را برای تقویت رفتار مثبت در جامعه و ایجاد چارچوبی برای فعال ساختن نهادهای دولتی برای مشارکت در لیست با خط مشی های دولتی آغاز خواهد کرد.

این اداره بر پنج حوزه اصلی تمرکز خواهد کرد. تغذیه سالم، زندگی سالم، داوطلبانه، رعایت قوانین و مقررات، اقتصاد دانش و توانمندسازی.

این دیدار، محمد بن عبد الله الگرگاوی وزیر امور دولت و آینده، سلطان بن سعید المنصوری وزیر اقتصاد، دکتر عبد الرحمن بن محمد بن ناصر الاویسی وزیر بهداشت و جلوگیری، عبید بن حمید الطیار وزیر دولت برای امور مالیه، حسین بن ابراهیم الحمادی وزیر آموزشی، ناصر بن ثانی الهاملی وزیر منابع انسانی و امور اماراتی، حصه عیسی بوحمید وزیر توسعه جامعه، عهود بنت خلفان الرومی وزیر دولت برای شادی و سلامت و مدیر کل دفتر نخست وزیر و شما بنت سهیل فارس المزروعی وزیر دولت برای امور جوانان وهمچنین تعدادی از مقامات ارشد حضور داشتند.

در ماه آوریل سال 2019 شیخ محمد بن راشد نخستین وزارت امکانات جهان برای توسعه راه حل های رادیکال برای مهم ترین بحران های دولت راه اندازی کرد.

این وزارت بدون وزیر است و توسط اعضای کابینه امارات متحده عربی اداره خواهد شد.

مرحله اول کار وزارت شامل چندین برنامه ملی در قالب چهار بخش است که عبارتند از: اداره خدمات پیشگویی، اداره پاداش های رفتاری، اداره استعداد های امارات متحده عربی، اداره تدارکات دولتی.

حسین علی -وام http://wam.ae/en/details/1395302762813

WAM/Persian