آل زیودی: امارات متحده عربی نقش پیشگام را در تضمین بهداشت عمومی ایفا می کند


ابوظبی_ 1 ژوئن 2019 ( وام )_ دکتر ثانی آل زیودی گفت که نامگذاری ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به عنوان کشور میزبانی دفتر نمایندگی سازمان بهداشت جهانی نشان دهنده نقش پیشگام کشور در مورد توسعه استاندارد ها برای تضمین بهداشت عمومی و رفاه حیوان هم محسوب می شود سازمان جهانی بهداشت حیوان ابو ظبی را به عنوان میزبانی دفتر نمایندگی فرعی سازمان جهانی بهداشت در همکاری با هیئت ابوظبی کشاورزی و سلامت غذا تعیین شده است.

هدف این حرکت تقویت همکاری بین سازمان جهانی بهداشت حیوان و کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یعنی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و یمن است.

آل زیودی اشاره کرد که امارات متحده عربی پایبند به افزایش تلاش ها در مورد همکاری با هیئت ها و موسسه بین المللی برای تضمین سلامت حیوان است؛ این حرکت منجر به بهبودی بهداشت عمومی شامل و خدمت دول کشور ها شورای همکاری و خاور میانه به طور اعم می شود.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302766020

WAM/Persian