نشست سران چهاردمین یک اعلامیه مکه را صادر می کند


مکه_ 1 ژوئن 2019 ( وام )_ نشست سران چهاردمین سازمان همکاری اسلامی که در مکه _ عربستان سعودی امروز آغاز شد بر اهمیت مسئله فلسطین به عنوان مسئله مرکزی امت اسلامی تاکید کرد.

اعلامیه مکه مکرمه صادر از رهبران کشور عضوان در سازمان همکاری اسلامی این موضوع را در پی جلسه ایشان امروز به ریاست پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبد العزیز آل سعود ذکر کرد؛ همچنان این اعلامیه همه اقدامات تروریسم و افراطگرایی نپذیرفت.

کشور ها عضو سازمان همکاری اسلامی همه اقدامات تروریسم و هر نوع حمله بر عربستان سعودی و امارات متحده عربی از جمله حمله ها اخیر به تانگر ها عربستان سعودی و اقدامات خرابکاری به چهار کشتی در بندر نزدیک به امارات متحده عربی نپذیرفت؛ این کشور ها خواستند تا جامعه بین المللی مسولیت حفاظت از صلح و امنیت منطقه بر عهده دارند.

همچنان آنها از جامعه بین المللی خواستند اقدامات جدیترین برای مقابله با چالش ها سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که آنرا کشور ها عضو سازمان همکاری اسلامی مواجه هستند؛ عمل می کند.

اعلامیه تاکید مرد که حفاظت از امنیت و صلح و پایداری در منطقه برای بازکردن منطقه ها سرمایه گذاری و توسعه پایداری برای محقق رفاه زندگی به جامعه ها اسلامی مهم است.

این اعلامیه بر تلاش های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی و فلسطینی اشغال شده از سال 1967، که مطابق با قطعنامه های مربوطه بین المللی بود، تاکید کرد و نشان داد که همبستگی کامل با مردم فلسطین در مبارزه علیه اشغال و حقوق آنها در زندگی در ایجاد دولت مستقل " قدس " به عنوان پایتخت آن هستند.

این اعلامیه همچنان بر واحد سازی همه برای مقابله با سازمان ها تروریست و ایجاد قانون ها و مقررات قادر به مقابله با این آفت تاکید کرد.

این اعلامیه هر گونه تلاش برای مرتبط سازی تروریسم با هر ملیتی، تمدن یا مذهب را رد کرد؛ همچنان هر گونه تلاش برای ارائه کمک به طور مستقیم یا غیر مستقیم رد کرد.

کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در این راستا حمایت کامل از جوامع مسلمان و عزم آنها برای پذیرش علل خود را در فدراسیون بین المللی برای حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی خود تاکید کرد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302765977

WAM/Persian