سفیر امارات متحده عربی در آلمان: شراکت تاریخی میان امارات متحده عربی و آلمان بر اطمینان متکی شود


برلین_ 11 ژوئن 2019 ( وام )_ بازدید از المان توسط جنابعالی شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات متحده عربی نشان دهنده عمیق ارتباطات میان امارات متحده عربی و آلمان است؛ سفیر امارات متحده عربی در آلمان علی عبد الله الاحمد به خبرگزاری امارات وام گفت که ارتباطات میان امارات متحده عربی و آلمان دارای نشانه برجسته است.

وی گفت " امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری برای آلمان در خاور میانه بیش از ده سال گذشته محسوب می شود که 30 درصد از تجارت آلمان توسط امارات متحده عربی عبور می شود".

وی افزود " شراکت تاریخی میان دو کشور بر اطمینان قوی متکی شود.

وی اشاره کرد که دو کشور در مورد مسایل منطقه ای و بین المللی دارای توجه مشترک میان آنها بررسی می کند با تاکید بر که ارتباطات آلمان با کشور ها منطقه در ایجاد حل ها به تعداد از مسایل سهیم شود.

وی افزود که مسایل خاور میانه متعلق به امنیت و پناهندگان مهمی به آلمان و کشور ها اروپایی و جهان به طور کل است با اشاره به مسایل جهان عربی موثر به جهان عربی تنها نیست بلکه موثر به جهان به طور کل محسوب می شود.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302767281

WAM/Persian