کابینه امارات متحده عربی مشارکت جوانان اماراتی درهیئت های بخش عمومی و خصوصی افزایش می دهد


ابوظبی، 12 ژوئن کابینه امارات متحده عربی تصمیمی برای افزایش و ترویج مشارکت جوانان اماراتی در هیئت های ادارات دولتی و شرکت ها برای اطمینان از صدا و دیدگاه های آنها در کار دولت اتخاذ کرده است.

این تصمیم به دنبال دستورالعمل های عالیجناب شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نائب رئیس کشور، نخست وزیر و حاکم دبی، به منظور تقویت جوانان امارات متحده عربی و تجهیز آنها به هدایت یک آینده ی پایدار است، در حالیکه ایده ها و استعدادهای خود را برای ایجاد طرح های معنی دار آغاز می کند.

این تصمیم مشخص می کند که حداقل یکی از اعضای جوانان اماراتی زیر 30 ساله باید در هیئت مدیره نهادهای دولتی، موسسات و شرکت ها قرار گیرد. این تصمیم همچنین بر روند انتخاب جوانان و خلاق اماراتی برای تبدیل شدن به اعضای هیئت مدیره، که شامل ارائه پیشنهادات نامزدها به مجلس امارات متحده عربی برای تصویب است، تاکید دارد.

این تصمیم نشان دهنده تمایل دولت امارات برای افزایش نقش جوانان و توانمند سازی آنهاست تا آنها را به مسئولیت های شانه ای، نوآوری و کمک به توسعه کلی امارات متحده عربی کمک کند.

حسین علی -وام http://wam.ae/en/details/1395302767383

WAM/Persian