وزیر دولت برای امور خارجه، دبیرکل خدمات عملیات خارجی اروپایی در مورد تقویت همکاری گفتگو می کند


ابوظبی، 13 ژوئن 2019 (وام)- دکتر أنور بن محمد گرگاش وزیر دولت برای أمور خارجه ، دیروز با حلجه ستشمید دبیر کل خدمات عملیات خارجی اروپایی ملاقات کرد.

این نشست که در دفتر دکتر گرگاش در وزارت امور خارجه و همکاری های بین المللی در ابوظبی برگزار شد، به راه هایی برای توسعه بیشتر همکاری بین امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا در برخی زمینه های منافع متقابل اشاره کرد، علاوه بر مقابله با تعدادی از مسائل در عرصه های منطقه ای و بین المللی.

در طی این جلسه، دکتر گارگاش موضع پایدار امارات متحده عربی در حمایت از ثبات و صلح در منطقه تأکید کرد و خواستار همکاری با دوستان و همکاران برای دستیابی به این اهداف.

حسین علی - وام http://wam.ae/en/details/1395302767543

WAM/Persian