پنجشنبه 26 نوامبر 2020 - 3:19:25 صبح

وزیر امور خارجه بلغارستان به خبرگزاری وام: افتتاح سفارت امارات متحده عربی در بلغارستان یک قدم به جلو در تقویت ارتباطات میان دو کشور محسوب می شود


صوفیه_ 15 ژوئن_ 2019 ( وام)_ وزیر امور خارجه بلغارستان از افتتاح سفارت امارات متحده عربی در بلغارستان به عنوان قدم به جلو در مورد تقویت ارتباطات تجاری؛ اقتصادی و سرمایه گذاری میان دو کشور قدردانی کرد.

معاون نخست و زیر و زیر امور خارجه بلغارستان ایکاترینا زاهاریفا به خبرگزاری رسمی امارات گفت که ارتباطات قوی میان دو کشور جمع آوری شود با اشاره به افزایش مبادله بازدید ها رسمی به مقامات عالیرتبه و رهبران دو کشور در طی دوره گذشته وزیر امور خارجه بلغارستان هم گفت که افتتاح سفارت امارات متحده عربی در بلغارستان یک قدم به جلو در مورد تقویت ارتباطات میان دو کشور محسوب می شود.

وی گفت " بسیار خوشخالیم از بازدید شیخ عبد الله بن زاید آل نهیان؛ و اطمینان حاصل کنم که ارتباطات برتری میان دو کشور منجر به نتیجه بسیار قوی در سطح گردشگری, تجاری و سرمایه و تقویت ارتباطات هم میان مردمی دو کشور خواهد شد".

وزیر امور خارجه بلغارستان ابراز از افزایش همکاری میان دو کشور در زمینه ها مختلف از جمله فناوری و هوشمند اصطناعی کرد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302767879

WAM/Persian