وزارت اقتصاد امارات متحد عربی و وبوروج همکاری را بررسی می کنند

  • وزارة الاقتصاد تبحث مع "بروج" آفاق التعاون المشترك
  • وزارة الاقتصاد تبحث مع "بروج" آفاق التعاون المشترك
  • وزارة الاقتصاد تبحث مع "بروج" آفاق التعاون المشترك

ابوظبی_ 6 ژوئیه 2019 ( وام )_ هیئت نمایندگی از ورات اقتصاد با رهبری عبد الله بن احمد الصالح معاون وزیر تجارت خارجی از مرکز بوروج نوآوری در ابو ظبی بازدید کردند.

هیئت نمایندگی بر جدیدترین فن آوری استفاده شده در مرکز بوروج برای ایجاد راه حل دارای ارزش برای تعداد از ماده ها مورد نیاز صنعتی ها از جمله امداد رسانی ها پزشکی و تجهیزات خودرو و برق و دیگرش از بخش ها بر اساس استاندارد ا تکنولوژی صنعتی پیشرفته به اطلاع رساندند.

الصالح بر اهمیت صنعتی تکنولوژی و نوآوری در محقق استاندارد ها اقتصادی جدید و افزایش قدرت رقابتی برای کالا ها و صادرات کشور در بازار بین المللی و تسهیل ورودی آنها به بازار ها جهانی جدید در کشور های مختلف تاکید کردند همچنان وی نشان داده اند که شراکت میان دو بخش دولتی و خصوصی درباره حمایت از توسعه اقتصادی در امارات متحده عربی مهمی است.

الصالح اشاره کرد که همکاری و همبستگی میان وزارت اقتصاد و بوروج به اهمیت بزرگ برخوردار است چراکه در تلاش ها صادرات به شرکت و قدرت آن برای ایجاد شراکت تجاری خارجی پیشگام و پایداری قادر به حمایت از مبادله تجاری به امارات متحده عربی سهیم شود؛ ممکن است که کالا های ملی به بازار جهانی وارد می شود که منجر به مواجه چالش ها تجارت بین المللی شود .

وی افزود که شرکت بر تلاش ها مشترک برای حمایت و توسعه صنعتی ها ملی متمرکز می کند تا در همراه با چشم انداز ها اقتصادی کشور است؛ با اشاره که این تلاش ها از توسعه بوروج و نقش پیشگام در بهبودی صنعتی پتروکیماوی در امارات متحده عربی و سراسر جهان حمایت می کند هیئت نمایندگی متشکل از عبد الله سلطان الشامسی؛ جمعه محمد المیت؛ دکتر ادیب العفیفی؛ خلفان السویدی؛ محمد ناصر حمدان الزعابی و سلطان احمد درویش بود.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302772475

WAM/Persian