اولمپیاد امارات متحده عربی یک بررسی درباره اثرات ابوظبی 2019 به دارندگان عزیمت صادر می کند


ابوظبی_ 7 ژوئیه 2019 ( وام )_ اولمپیاد امارات متحده عربی یک بررسی درباره اثرات بازی ها اولمپیاد جهانی ویژه ابوظبی 2019 که در ماه مارس برگزار شد به افراد دارندگان عزیمت و مشارکت ایشان در قهرمانی بین المللی صادر گرد.

این بررسی بر تعداد از نتیجه ها اصلی برجسته کرد از جمله افزایش تعداد رقیبان به معدل 400 درصد ؛ افزایش تعداد رویداد ها ورزشی به 50 درصد؛ افزایش تعداد رقابت ها در 18 ورزشی به 27 درصد است.

همچنان این بررسی نشان می دهد که کیفیت تمرین و بهبودی در عملکرد طی بازی ها افزایش داد که 182 از ورزشگان امارات متحده عربی برنده بودند که در رتبه پنچم در لیست مدال ها بین المللی قرار گرفت و رتبه اولین در خاور میانه و شمال افریقا بود.

اولمپیاد ویژه ؛ بزرگترین موسسه ورزشی در جهان برای کودکان و جوانان افراد معلولین بدنی و عقلی از عملکرد تیم ملی امارات متحده عربی در بازی ها قدردانی کرد.

این تیم به جایزه دستاورد وزشی جنابعالی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان در سال 2019 برنده بوده اند.

جالب ذکر اینکه این بررسی بخشی از دستور العمل ها جنابعالی شیخ فاطمه فرزند مبارک رئیس فدرال زنانی و رئیس شورای عالی مادری و کودکی است.

طلال الهاشمی مدیر اجرایی دوره اولمپیاد ویژه امارات متحده عربی گفت میل به سرمایه گذاری در میراث بازی ها و راه اندازی برنامه اولمپیاد ویژه در سراسر امارات متحده عربی در همکاری با شرکا ما داریم که برنامه ما بر محقق تکامل اجتماعی با همه بر اساس دستور العمل ها جنابعالی خانم مریم فرزند محمد بن زاید متمرکز می شود.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302772768

WAM/Persian