امارات متحده عربی در اجلاس جهانی تولید و صنعتی سازی در روسیه شرکت می کند


دبی_ 8 ژوئیه 2019 ( وام )_ امروز دومین دوره اجلاس جهانی تولید و صنعتی سازی در شهر ایکاترینبج روسیه در مشارکت امارات متحده عربی آغاز شد هیئت نمایندگی امارات متحده عربی با رهبری سهیل بت محمد فرج فارس المزروعی وزیر انرژی و صنعتی شامل حسین بن ابراهیم الحمادی وزیر اموزش و پرورش؛ خلدون بن خلیفه المبارک رئیس هیئت امور اجرایی ابوظبی؛ سیف بن محمد الهاجری رئیس اداره توسعه اقتصاد ابوظبی و تعداد از مسولان عالیرتبه بود.

سران اجلاس جهانی تولید وصنعتی سه روزه در جنبه با INNOPROM یک نمایشگاه برگزار شده سالانه در روسیا از سال 2010 برگزار خواهد شد.

این اجلاس عبارتند از یک پلت فرم که به صنعتی تحویلی یک فرصت برای سهیم در محقق منفعت جهانی ارائه می دهد.

نشست 2019 همچنان به شدت تاثیر فناوری نوآوری و انقلاب صنعتی چهارم در بخش تولید جهانی را از طریق انتشار دانش، بهترین شیوه ها و استانداردها در سراسر جهان، تشدید می کند، در حالیکه نقش تولید در ایجاد فرصت های شغلی جهانی از طریق پیشرفت اهداف توسعه پایدار از سازمان ملل متحد برجسته می کند وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302772998

WAM/Persian