سهیل المزروعی تایید تعهد امارات متحده عربی برای ایجاد آینده صنعت جهانی است


یکاتیرنبرگ، 9 جولای 2019 (وام)- سهیل بن محمد فراج فارس المزروعی وزیر انرژی و صنعتی، تعهد امارات متحده عربی برای ایجاد اینده صنعت جهانی و دستیابی به توسعه پایدار را برجسته کرده است.

المزروعی در سخنرانی خود در نشست دومین نشست جهانی تولید و صنعتی سازی، گفت که GMIS در شهر روسیه یکتاپرینگر برگزار می شود، گفت که امارات متحده عربی این تعهد را به واقعیت تبدیل می کند، با راه اندازی طرح های مربوطه، از جمله امارات متحده عربی چهارم صنعتی استراتژی انقلاب، استراتژی نوآورانه ملی پیشرفته و استراتژی چاپ سه بعدی دبی.

"از طریق همکاری ما با سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل، یونیدو، ما این تعهد را گسترش می دهیم و این دیدگاه را با سایر نقاط جهان به اشتراک می گذاریم، با تشویق سیاست گذاران به قرار دادن بخش های پیشرفته صنعتی در قلب برنامه های توسعه ملی".

او اشاره کرد که GMIS یک پلت فرم ایده برای برقراری ارتباط با رهبران صنایع جهانی و سازمان های مربوطه است.

"من خوشحال هستم که رهبران صنایع جهانی امروز امروز با یکدیگر درگیر گردید تا در چندین بحث مهم در مورد نقش اساسی انقلاب چهارم صنعتی در ایجاد آتی این بخش و تضمین رشد اقتصادی جهانی و رفاه اجتماعی از طریق حمایت از سازمان ملل متحد پایدار اهداف توسعه، "المزروعی اظهار داشت.

وی خاطرنشان کرد که امارات متحده عربی در بسیاری از بخش های حیاتی فن آوری های انقلاب صنعتی چهارم را اتخاذ کرده است و اشاره می کند که امارات متحده عربی از نظر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد یک کشور پیشرو است.

المزروعی در اعلامیه خود به خبرگزاری امارات، در حاشیه GMIS، تاکید کرد که روابط امارات متحده عربی و روسیه شاهد پیشرفت در حال وقوع است، با توجه به افزایش سرمایه گذاری بین دو کشور، در حالی که تایید آمادگی شرکت های اماراتی برای سرمایه گذاری در بازار روسیه.

او همچنین خاطر نشان کرد ضرورت برای کشورهای جهان برای بهره برداری از انقلاب صنعتی چهارم، در حالی که از شرکت های اماراتی و روسیه برای افزایش سرمایه گذاری های خود، برجسته شده است.

وی گفت: "ما از همکاری ما با روسیه افتخار می کنیم و هدف ما همکاری بیشتر میان هر دو طرف است."

GMIS، ابتکار پیوستن به وزارت انرژی و صنعت امارات متحده عربی و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد، یک پلت فرم چند استانی است که هدف آن ایجاد یک توافق جهانی در مورد آینده تولید با تشکیل رهبران از دولت ها، کسب و کارها و جامعه مدنی. این گردهمآیی مهم جهانی جامعه صنعتی، هدف آن پیش بینی آینده علوم، تحریک فناوری، ترویج مشارکت های پایدار و الهام بخشیدن نسل بعدی رهبران و نوآوران به منظور ایجاد یک نقشه راه برای رونق جهانی و پیشرفت اهداف توسعه پایدار، SDG است.

حسین علی -وام http://wam.ae/en/details/1395302773135

WAM/Persian