امارات متحده عربی " ماهوراه فالکون ای 1 " روز پنچشنبه راه اندازی می کند


ابوظبی_ 10 ژوئیه 2019 ( وام )_ امارات متحده عربی " ماهوراه فالکون ای 1 " در مداره خود روز پنچشنبه 11 ژوئیه در مرکز جویانا فرانسه در ساعت 5:53 وقت کشور راه اندازی خواهد کرد.

این تصمیم بر اساس بهبودی وضعیت آب و هوا در مرگز جوایانا فرانسه اتخاذ شد؛ جالب ذکر اینکه راه اندازی ماهوراه فالکون ای 1 دو باره به دلیل وضعیت آب و هوا به تعویق افتاد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302773190

WAM/Persian