آجمان ویژا طلایی به مدیر گروه نستو صادر می کند


آجمان_ 10 ژوئیه 2019 ( وام )_ امارت آجمان اولین ویزا طلایی به مدیر گروه نستو صدیق بالولاتیل صادر کردند؛ که اداره عمومی اقامتگاه و امور خارجیان در آجمان اولین ویزا طلایی را به آقای بالولاتیل به عنوان بخش از سیستم اقامتگاه دائمی برای سرمایه گذاران صادر کردند که بر اساس این ویزا؛ تعداد از تسهیلات برای سرمایه گذاران و بازرگان و افراد دارای موهبت و خانواده شان ارائه می شود.

این کارت طلایی به مدیر گروه نستو توسط سرتپیپ محمد عبد الله علوان مدیر اجرایی اداره عمومی اقامتگاه و امور خارجان در آجمان ارائه شد.

سرتپیپ علوان گفت که سیستم اقامتگاه دائمی " کارت طلایی " قادر به سهیم در حفاظت وضعیت پیشگام امارات متحده عربی به عنوان یک ابزار جذب برای سرمایه گذاران و تسهیل مهارت ها و توانایی ها در حوزه ها مختلف از جمله پزشکی؛ مهندسی و علمی است.

صاحبان کارت های طلا حق دارند که به تعداد زیادی از امتیازات و امکانات از قبیل ویزای اقامت بدون همفکری به آنها و خانواده هایشان (همسر و فرزندان) برسند. دارنده همچنین می تواند سه کارمند ودریافتن یک ویزای اقامت برای یکی از کارمندان ارشد خود کفالت می کند.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302773196

WAM/Persian