وزارت منابع انسانی و امور اماراتیان هزینه 145 سرویس، معاملات را کاهش می دهد

  • "الموارد البشرية والتوطين" تطبق رسوماً جديدة مخفضة لـ 145 خدمة ومعاملة
  • "الموارد البشرية والتوطين" تطبق رسوماً جديدة مخفضة لـ 145 خدمة ومعاملة
  • "الموارد البشرية والتوطين" تطبق رسوماً جديدة مخفضة لـ 145 خدمة ومعاملة
  • طµظˆط±ط© ظ„ظ…ط¹ط§ظ„ظٹ ظ†ط§طµط± ط§ظ„ظ‡ط§ظ…ظ„ظٹ ظˆط²ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط¨ط´ط±ظٹط© ظˆط§ظ„طھظˆط·ظٹظ†

دبی، 10 جولای 2019 (وام) - وزارت منابع انسانی و امور اماراتیان هزینه 145 سرویس را کاهش داده است، از جمله 17 هزینه خدمات کاهش بین 50 تا 94 درصد و همچنین 128 سرویس و معاملات ارائه شده توسط مراکز خدمات آن که مراکز تساهیل، تدابیر، توافق و توجیه همراه با سرویس تقییم هستند.

کاهش در اجرای قطعنامه شورای امارات متحده عربی مربوط به هزینه ها و مالیات وزارت است. طبق این قطعنامه، وزارت، قایق های ماهیگیری و شرکت های خاص را از هزینه های درخواست مجوز برای استخدام یک شهروند امارات متحده عربی یا یکی دیگر از شورای همکاری خلیج عرب، معاف خواهد کرد.

ناصر بن ثانی الهاملی، وزیر منابع انسانی و امور امارتیان، گفت که کاهش هزینه ها بخشی از تلاش های دولت برای ایجاد محیطی است که سرمایه گذاران را جذب و از کارفرمایان و صاحبان کسب و کار حمایت می کند، از طریق کاهش هزینه های عملیاتی مربوط به استخدام کارگران و توانمندسازی شهروندان اماراتی برای یافتن کار در بخش خصوصی.

با توجه به این قطعنامه، هزینه درخواست برای اجازه کار برای اقامت در کشور از طریق اقامت پدر و مادر خود برای شرکت های خاص از 200 درهم به 100 درهم کاهش می یابد.

این قطعنامه نیز هزینه ای از 300 درهم را برای درخواست مجوز کار دو ساله برای افرادی که در کشور هستند از طریق اقامت والدین خود برای کار کردن برای انواع مختلف شرکت ها اعم از ماهرانه یا غیر حرفه ای تعیین می کند.

هزینه های قبلی برای صدور مجوز کار دو ساله برای افرادی که در کشور اقامت دائم والدین خود، چه متخصص یا غیر متخصص، برای موسسات رده 1، 300 درهم بود.

این رقم 500 درهم برای کارگران ماهر در رده 2 سطح آ و 1000 درهم برای کارگران غیر کارآمد، 2000 درهم برای کارگران ماهر در سطح ب، 1،500 درهم برای کارگران ماهر در سطح ج و 2،500 درهم برای کارگران غیر متخصص، 2000 درهم برای کارگران ماهر در سطح د و 3000 درهم برای کارگران غیر متخصص، و 5،000 درهم برای هر دو نوع کارگران در رده 3، کاهش کل هزینه به شرکت ها با 94 درصد است.

هزینه درخواست مجوز کار از 200 درهم تا 100 درهم کاهش یافت، در حالی که هزینه برای صدور مجوزها و مجوز برای کارگران ماهر نیز برای بعضی از دسته های شرکت 50 درصد کاهش یافت. هزینه فعلی برای صدور و تجدید مجوز برای موسسات رده 1 به حدود 150 درهم و 250 درهم برای رده 2 سطح آ، 500 درهم برای سطح ب، 750 درهم برای سطح ج 1000 درهم برای سطح د و 2،500 درهم برای رده 3 است.

با توجه به قطعنامه، هزینه درخواست مجوز برای انتقال و استخدام کارگران ماهر از یک مؤسسه به دیگری که هر دو دارای صاحبان یکسان یا شرکت های شریک هستند، و همچنین هزینه درخواست برای انتقال یا استخدام کارگران ماهر از یک مؤسسه به یکی دیگر از هزینه های فعلی 50 درصد کاهش خواهد یافت.

هزینه صدور این مجوز برای دو سال نیز 50 درصد کاهش خواهد یافت، از مبلغ فعلی 75 درهم برای شرکتهای رده 1، 124 درهم برای رده 2 سطح آ 250 درهم برای سطح ب 375 درهم برای سطح ج و 500 درهم برای سطح د، در حالی که هزینه برای رده 3 به 1،250 درهم می رسد.

این قطعنامه هزینه های درخواست مجوز کار اجباری نوجوانان، اجازه کار موقت، اجازه کار نیمه وقت، اجازه تحصیل، اجازه آزمایش کارگران و اجازه مأموریت کار را با 50 درصد برای رده های مختلف تاسیس کاهش می دهد.

هزینه کنونی برای هر درخواست مجوز ذکر شده به 50 درهم می رسد، در حالی که هزینه کنونی درخواست تنظیم تعدیل قرارداد کاری به 100 درهم برای گروه های مختلف از موسسات با درصد کاهش تا 50 درصد می رسد.

این قطعنامه همچنین هزینه صدور مجوز سازمان آژانس وساطت را برای یک سال کاهش و 50 درصد آن را تجدید کرد.

هزینه صدور مجوز کنونی به مبلغ 25000 درهم می باشد و تمدید آن 12،500 درهم است که همان درصد کاهش برای صدور مجوز استخدام موقت برای یک سال و تجدید آن است.

هزینه فعلی برای صدور مجوز 50،000 درهم و تجدید 25000 درهم است.

حسین علی -او م http://wam.ae/en/details/1395302773374

WAM/Persian