گزارش هلال احمر امارات: کمک ها و امداد رسانی امارات متحده عربی به یمن در بخش بهداشتی بزرگ است

  • تقرير/الإمارات تدعم القطاع الصحي في اليمن .. منشآت طبية وحملات ضد الأوبئة
  • تقرير/الإمارات تدعم القطاع الصحي في اليمن .. منشآت طبية وحملات ضد الأوبئة
  • تقرير/الإمارات تدعم القطاع الصحي في اليمن .. منشآت طبية وحملات ضد الأوبئة
  • تقرير/الإمارات تدعم القطاع الصحي في اليمن .. منشآت طبية وحملات ضد الأوبئة
ویدئو عکس

ابوظبی_ 11ژوئیه 2019 (وام )_ هلال احمر امارات در گزارش اخیر خود تاکید کرد که کمک ها و امداد رسانی امارات متحده عربی در بخش بهداشتی بزرگ و ملموس است که پروژه ؛ برنامه و ابتکار ها بهداشتی که آن را طی سال تسامح راه اندازی شد، برجسته کرد.

در این گزارش آمده است که کمک ها شامل بازسازی بیمارستان و عیادتگاه ها؛ راه اندازی برنامه ها برای مقابله با بیماری ها ؛ اموزشی کاد ها پزشکی و پرداختن نفقه ها معالجت بیماران خارج از یمن بود.

سال تسامح با ورودی کامیون از داروی ها با 25 تن از بندر عدن آغاز شد که آن را بر مرکز بهداشتی درساحل دریای سرخ توزیع شد همچنین راه اندازی عیادتگاه بهداشتی برای دانشگاه اقتصاد و علوم سیاستی است، امادگی امارات متحده عربی از آغاز سال 2019 برای ایجاد 23 بیمارستان و مرکز بهداشتی در استان ها یمن آزادی؛ شش از بیمارستان ها در تعز و حضرموت؛ 11 مرکز بهداشتی در ساحل دریای سرخ و حضرموت؛ دو دیگران در عدن و سقطری؛ چهار عیادتگاه ها در ساحل دریای سرخ و عدن.

همچنان امارات متحده عربی تجهیزات پزشکی مورد نیاز ارائه کرد که مواد داروی به وزارت بهداشت و مسکونی یمنی فرستاد.

گزارش گفت که این تلاش ها بشردوستانه درک پیام امارات متحده عربی و وضعگیری خود به مردمی یمنی محسوب می شود که این کشور در احیای بخش بهداشتی یمنی سهیم شد که توسط شبه نظامینان حوثی که ایران از ایشان حمایت می کند؛ ویران شد.

همچنان امارات متحده عربی کمک ها به 200 حالت بشردوستانه زخمی کنندگان توسط شبه نظامیان حوثی ارائه کرد و نه کامیون متشکل از داروی ها به وزارت بهداشت یمنی برای کاهش رنج شهروندان یمنی متبرع کردند.

جالب ذکر اینکه امارات متحده عربی هفت مرکز بهداشتی از جمله مرکز المطینه در تحته و دیگر در شجیره راه اندازی کردند.

امارات متحده عربی همچنین داروها و لوازم پزشکی را به ده مرکز پزشکی ارائه می دهد و حقوق کارکنان پزشکی را نیز پرداخت می کند در منطقه شبوه؛ امارات متحده عربی یک کلینیک متنقل برای مبارزه با تب دنگی، همراه با یک کمپین اسپری پیشگیرانه در مرخاه افتتاح کردند.

در سقطرا؛ بخش اورژانس و عملیات بیمارستان خلیفه بن زاید آل نهیان راه اندازی شده است امارات متحده عربی مخارج درمان صدها یمنی آسیب دیده در امارات متحده عربی، مصر، سودان، هند و اردن را بر عهده دارد.

طی نیم اول از امسال؛ امارات متحده عربی سه شهروندان یمنی به خارج برای دریافتن معالجت بهداشتی کامل بر عهده این کشور فرستاد که 63 بیماران به هند در ماه مارس مسافرت کردند سپس آن 24 بیماران دیگران در ماه ژوئن بودند.

گزارش افزود که امارات متحده عربی با سازمان بهداشت جهانی در یک چهارم اخیر از امسال برای تامین خدمت ها بهداشتی مثبتی به دو میلیون زن یمنی همکاری کردند.

همچنان هلال احمر امارات در همکاری با اداره بهداشت سازمان ملل متحد برای باز مجدد 25 مرکز بهداشتی برای پناهندگان داخلی به 50000 فرد بود.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302773403

WAM/Persian