پنجشنبه 02 جولای 2020 - 2:18:42 بعد از ظهر

گزارش وام: عربستان سعودی خدمت ها پنچ ستاره ای را به زائران ارائه می دهد


ابوظبی_ 3 آوت 2019 ( وام )_ در هر فصل حج ، پادشاهی عربستان سعودی منابع مالی و بشردوستانه عظیمی را اختصاص می دهد تا اطمینان حاصل کند که زائران از خدمات پنج ستاره ای برخوردار هستند که به آنها امکان می دهد تا مراسم حج را با خیال راحت انجام دهند.

حج پنچم رکن در اسلام و برجسته ترین نشان ها مذهبی اسلام محسوب می شود.

عربستان سعودی خدمت مهمانان رحمن شرف به شمار می آورد همچنان منابع مالی و بشردوستانه وسیع برای تسهیل مناسک حج اختصاص یافته اند از دوره پدر بنیانگذار عربستان سعودی پادشاه عبد العزیز آل سعود ؛ این کشور میلیارد ها دلار برای توسعه مسجد حرام در مکه و مسجد پیامبر در مدینه منوره پرداخته بود علاوه بر ایجاد فرودگاه و بندر ها دریایی مدرن برای زائران؛ تسهیل دادن ارتباطات و بیمارستان ها و پتانسیل دیگر ؛ خدمت امنیت و سلامت برای راحت ایشان است.

مقامات حج اعلام کرد که ایشان امادگی ها خود برای استقبال زائران و ارائه خدمت ها جهانی به ایشان تکمیل کردند تا اطمینان حاصل کرد که سفرشان از زمین ها مقدس با خیال راحتی و امنیترین باشد ؛ همچنان این مقامات اماده خود برای استقبال زائران توسط ورودی هوایی؛ دریایی و زمینی اعلام کرد.

اداره کل دفاع مدنی اعلام کرد که بیش از 33 مرکز دولتی و مشاوری در طرح ها اضطراری حج امسال برای تضمین بالاترین استاندارد ها امنیت و سلامت زائران شرکت کردند.

وی همچنین بیش از 17000 فرد دفاع مدنی قوی شامل 1500 داوطلبانه تهیه کردند؛ بیش از 5000 دوربین در محل ها مقدس برای آژانس امنیت ها برای پوشش کامل اداره این جمع اوری ها تامین می دهد ؛ در مورد جنبه بهداشتی، مقامات عربستان سعودی صدها از بیمارستان و عیادتگاه بهداشتی زیر خدمت زائران تهیه کردند.

وزارت بهداشت عربستان سعودی اعلام كرد كه چهار مركز بهداشتی كامل و مجهز در داخل حرم مطهر در مكه آماده شده است.

وزارت حج و عمره برنامه ترجمه برای حجاج غیر عربی برای دریافتن اطلاعات و مشخصات وابسته به حج و انجام شعائر دینی با خیال راحتی تامین دادند.

همچنان برنامه نقشه ها دیجیتال دیگر برای محل ها مقدس تامین شد اما ایجاد این برنامه موفقیت حج را تضمین نکند.

وزارت بهداشت بر خدمت ها بهداشتی نظارت می کند درحالیکه وزارت رسانه میزبانی خبرنگاران و عضوان رسانه ها از کشور ها دیگر برای پوشش حج خواهد بود.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302778478

WAM/Persian