پنجشنبه 09 جولای 2020 - 6:02:42 صبح

نخست وزیر گینیا_ بیساو با مدیر کل صندوق ابوظبی توسعه همکاری ها را بحث و بررسی می کنند


ابوظبی_ 6 آوت 2019 ( وام ) _ مدیر کل صندوق ابوظبی توسعه محمد سعید السویدی امروز با با هیئت نمایندگی برجسته از گینیا بیساو به نمایندگی نخست وزیر ن اریستدیس گومیتس ملاقات کردند.

دو طرف روابط دو جانبه بررسی کردند و راهکار ها تقویت این روابط میان دو کشور به ویژه زمینه ها متکی بر کسب و کار ها توسعه و تامین مالی بحث کردند.

السویدی از نخست وزیر گینیا و هیئت نمایندگی استقبال کرد و فرصت ها همکاری عمیق ترین با کشور مستقر در غرب افریقا برجسته کردند.

وی افزود که موسسه متعهد به حمایت از تلاش ها توسعه و گشترش فعالیت ها در کشور ها در حال رشد به ویژه در افریقا است.

السویدی خاطر نشان کرد که پروژه ها صندوق در افریقا در سال گذشته ها نتیجه ها مثبتی را محقق یافت که باعث سهیم در تقویت بهبودی اقتصادی پایداری و بهبودی شرایط زندگی شد طرف گینیا ابراز قدردانی از امارات متحده عربی و صندوق ابوظبی توسعه درباره تلاش ها در ارائه کمک ها به کشور ها در حال رشد برای محقق اهداف ملی توسط تامین مالی به پروژه ها زیر بنایی حیاتی مورد نیاز بخش ها اصلی و دارای اثرات مثبتی بر زندگی روزانه کردند.

نخست وزیر گینیا اشاره کرد که بازدید سهیم در مشخص مسایل دارای توجه مشترک برای هر طرف شد.

از سال تاسیس آن در 1971؛ شرکت ابوظبی توسعه پروژه ها در 90 کشور ها در سراسر جهان با ارزش 89 میلیارد درهم توسط وام ها آسانی تامین مالی کردند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302779063

WAM/Persian