دوشنبه 21 سپتامبر 2020 - 11:04:00 صبح

3.976 مجوزها برای برتر 10 فعالیت های اقتصادی در امارات متحده عربی صادر شد


ابوظبی، 6 آگوست 2019 (وام)- تعداد مجوز ها صادر شده برای برتر ده فعالیت های اقتصادی در امارات متحده عربی به حدود 3.976 از اول سال به آخر جولای است، وفق بر ثبت ملی اقتصادی.

تجارت عمومی همچنان در هفت ماه اول سال فعالترین بخش اقتصادی در امارات متحده عربی بوده است و این نشان دهنده رشد مستمر این بخش است که برای اقتصاد ملی مهم است.

تعداد مجوزهای صادر شده در ماه جولای برای بخش تجارت عمومی به 638 مورد رسیده است که نسبت به ماه ژوئن حدود 12.5 درصد افزایش داشته، در حالی که تعداد مجوزهای مربوط به بخش ساخت و ساز و ساختمان به 634 افزایش یافته است که رشدی معادل 13.2 درصد است.

تعداد مجوزهای صادر شده به بخش های نوشیدنی سرد و گرم در مجموع 443 مورد بوده که نسبت به ماه ژوئن 27 درصد افزایش داشته ، در حالی که تعداد مجوزهای صادر شده در ماه جولای به بخش رستوران ها به 443 مجوز رسیده است که 17.5 درصد از 357 پروانه صادر شده در ژوئن است.

بخش حمل و نقل سبک با 328 پروانه ، 42 درصد افزایش را تجربه کرد ، در حالی که بخش حمل و نقل کامیون های سنگین 29 درصد و خدمات پاکسازی 7.1 درصد رشد داشته است.

مجوزهای صادر شده به بخش پوشاک زنان به 277 مورد افزایش یافت ، 12.6 درصد رشد در حالی که خرده فروشی عطر فروشی با 221 پروانه 17.2 درصد رشد داشته است.

حسین علی -وامذ http://www.wam.ae/en/details/1395302779113

WAM/Persian