پنجشنبه 09 جولای 2020 - 6:07:30 صبح

موسسه توسعه ابوظبی: سودان به 540 هزار تن گندم دست می آورد


ابوظبی_ 7 آوت 2019 ( وام )_ صندوق توسعه ابوظبی اعلام کرد که امارات متحده عربی 540.000 تن گندم به مردمی شودان برای محقق نیاز ها غذایی اصلی به سه ماهه اختصاص داده است.

صندوق در بیانیه افزود که دسته اول و دوم شامل 140 هزار تن از گندم در حال حاضر ارسال شده اند.

مدیر کل صندوق محمد سیف السویدی گفت حمایت از امنیت غذایی ارائه شده به مردمی سودان در همراه با دستور العمل ها عادلانه رهبری امارات متحده عربی و عربستان سعودی برای تضمین تامین کمک ها غذایی اصلی و کاهش اثرات مرحله انتقالی در کشور است.

السویدی خاطر نشان کرد که دو کشور ملتزم به ارائه هر کمک ها به مردمی یمنی برای مقابله با شرایط زندگی سختی و محقق ثبات اقتصادی و امنیت غذایی هستند.

کامیون کمک ها غذایی در چارچوب بسته کمک ها عربستان سعودی و امارات متحده عربی با ارزش 3 میلیارد دلار برای حمایت از ثبات اقتصادی و مالی در سودان که در آن در آوریل 2019 اعلام شد، مندرج شد.

به عنوان بخش از کمک ها مشترک؛ عربستان سعودی و امارات متحده عربی 500 میلیون دلار در بانک مرکزی سودان به طور برابری میان دو کشور برای تقویت وضعیت مالی بانک مرکزی سپردند.

جالب ذکر اینکه باقی مانده از بسته کمک ها برای محقق نیاز ها عاجلانه مردمی سودان به غذا، دارو؛ مواد نفتی و نیاز ها کشاورزی اختصاص خواهد داد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302779279

WAM/Persian