پنجشنبه 09 جولای 2020 - 6:10:28 صبح

امارات متحده عربی ابراز نگرانی خود از تحولات در جامو و کشمیر می کند و ضبط نفس و ایجاد گفتگو خواستار می کند


ابوظبی_ 8 آوت 2019 ( وام )_ امارات متحده عربی گفت که با نگرانی تحولات در جامو و کشمیر را زیر نظر دارد و از همه طرف های درگیری خواستار کردند که ضبط نفس و ایجاد گفتگو میان ایشان ملتزم هستند.

دکتر انور بن محمد قرقاش وزیر دولت امور خارجه در بیانیه منتشر شده از وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی گفت نیاز به استفاده از گفتگو برای حفاظت از صلح؛ امنیت و ثبات در منطقه وجود دارد.

وی ابراز اطمینان امارات متحده عربی از رهبران هند و باکستان و قدرت ایشان در غلبه بر این بحران توسط ارتباط و گفتگو سازنده کردند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302779505

WAM/Persian