منطقه آزاد عجمان با شرکت بیمه دبی تفاهم نامه امضا کرد


عجمان ، 14 اگوست 2019) وام - منطقه آزاد عجمان با ارائه خدمات بیمه دبی تفاهم نامه و اسناد همراه را به منظور ارائه خدمات بیمه ای به کارگران شاغل در سازمانهایی که در منطقه آزاد فعالیت می کنند ، امضا کرده است.

خدمات جدید جایگزین سیستم ضمانت نامه بانکی فعلی خواهد شد و کلیه حق الزحمه کارگران از جمله پایان کارمزد خدمات ، مرخصی سالانه بدون حقوق و هزینه بلیط برگشتی به خانه را پوشش می دهد.

محمد تحسین العلی ، مدیر عامل شرکت بیمه دبی با حضور در مراسم امضا با فاطمه سالم ، مدیر کل مدیر عامل منطقه آزاد عجمان و نمایندگان ارشد هر دو طرف حضور یافت.

سالم گفت: "این توافق نامه بخشی از تلاش ما را برای حمایت از حقوق کلیه کارگران منطقه آزاد آژمان و همچنین کمک به سرمایه گذاران تشکیل می دهد.

ما همچنان با حفظ امنیت منافع سرمایه گذاران ، اقدامات بیشتری را در جهت آسان تر کردن زندگی کارگران انجام خواهیم داد.

طبق تفاهم نامه ، شرکت بیمه دبی اسناد بیمه ای را برای کارگران که مطابق با شرایط و ضوابط اعلام شده باشند ، صادر می کند ، و اطمینان می کند که اهداف هدفمند به موقع حاصل می شوند.

حسین علی -وام http://wam.ae/en/details/1395302780047

WAM/Persian