عبد الله بن زاید نشست شورای آموزش و منابع بشردوستانه را ریاست می کند

  • عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية
  • عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية
  • عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية

ابوظبی_ 9 سپتامبر 2019 ( وام )_ جنابعالی شیخ عبد الله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه و همکاری بین المللی و رئیس شورای آموزش و منابع بشردوستانه امروز نشست شورای را که در وزارتخانه در ابوظبی برگزار شد؛ ریاست کردند.

شیخ عبد الله بن زاید برای همه دانش آموزانی که سال تحصیلی خود را طی دو هفته گذشته آغاز کردند و ضمن تاکید بر اعضای شورا بر اهمیت نقش آنها در دستیابی به اهداف شورا و حمایت از دانشجویان از طریق ابتکارات مختلف، موفقیت را آرزو کردند سپس وی اهمیت مشارکت پدر و مادر شان در سفر آموزشی این کودکان برجسته کردند که باعث پیشرفت سطح علمی و حرفه ای آنها می شود ضمن تاکید بر اینکه این شورا قصد دارد از نیروی بشردوستانه امارات از اوایل کودکی تا جوانی پشتیبانی کند.

نوره فرزند محمد الکعبی وزیر فرهنگ و توسعه دانش یک گزارش زیر عنوان موضعگیری زبان عربی و آینده آن " ارائه کرد و این گزارش بر اساس دستور العمل ها جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس کشور و حاکم دبی صدور شد.

این گزارش بخش از تلاش ها امارات متحده عربی و دیگران از کشور ها عربی برای تقویت زبان عربی و محقق چشم انداز ها امارات متحده عربی 2021 محسوب می شود که منجر به تقویت زبان عربی در این کشور خواهد شد.

این شورا درمورد "پروژه هنرهای عامیانه" وزارت فرهنگ و توسعه دانش ، كه هدف آن اتخاذ سیاستهای مربوطه برای سازماندهی گروه های عامیانه فرهنگ و میراث امارات است ، بحث و گفتگو كرد.

جالب ذکر اینکه این شورا درمورد پیشنهادی ارائه شده توسط شما فرزند سهیل فارس المزروعی وزیر امور خارجه امور جوانان و رئیس ریاست فدرال جوانان تبلیغ شد.

این شورا در حضور سلطان بن سعید المنصوری؛ حسین بن ابراهیم الحمادی ، نوره فرزند محمد الکعبی؛ ناصر بن ثانی الهاملی ؛ جمیله المهیری؛ حصه عیسی بو حمید ، احمد بن عبد الله حمید بلهول الفلاسی ؛ شما فرزند سهیل فارس المزروعی ؛ ساره فرزند یوسف الامیری، دکتر ساره عیسی مسلم و دکتر عبد الله محمد الکرم بود.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302785192

WAM/Persian