امارات متحده عربی و هلند راهکار ها تقویت همکاری اقتصادی را بررسی می کنند


ابوظبی_ 9 سپتامبر 2019 ( وام )_ سلطان بن سعید المنصوری وزیر اقتصاد اماراتی و احمد ابو طالب شهردار روتردام راهکار ها تقویت روابط اقتصادی؛ تجاری و سرمایه گذاری را میان امارات متحده عربی و هلند بررسی کردند.

طی نشست؛ دو جانبه بر زمینه ها دارای همان توجه مانند ابتکار؛ فن آوری پیشرفته و انرژی قابل مجدد و شرکت ها کوچک و متوسط و چگونگی ایجاد اقتصاد پایداری متکی به دانش مرتکز کردند .

همچنان ایشان راهکار ها تقویت همکاری خود در بخش ها حیانی و فرصت ها بهبودی به ویژه در بخش توسعه پایداری بحث و گفتگو کردند.

المنصوری روابط اصلی میان امارات متحده عربی و هلند را و التزام کشورش به تقویت این روابط در همه بخش ها ذکر شده در بالا برجسته کردند.

وی بر اهمیت تشویق همآهنگی میان مرکز تحقیقات و دانشگاه ها و برگزار نشست ها میان صاحبان کسب و کار و نوآوری کنندگان از دو کشور تاکید کردند.

وی سپس تاکید کرد که ایجاد کانالهای ارتباطی بین جوامع تجاری آنها بسیار مهم است زیرا بخش خصوصی ستون اصلی رشد و توسعه است.

ابو طالب شراکت اصلی میان امارات متحده عربی و هلند در چارچوب توجه اقتصادی آن و محیط زیست کسب و کار جذاب و بازار ها جهانی برجسته کردند.

وی همچنین بر مبادله بازدید ها تاکید کردند زیرا که ان یک پلت فرم درباره ارائه ها فرصت دسترسی برای ایجاد شراکت مورد منفعت دو جانبه تامین می دهد.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302785272

WAM/Persian