کارشناس: حملات سایبری منطقه ای به صورت جدی افزایش می یابد


ابوظبی_ 11 سپتامبر 2019 ( وام )_ کارشناس امنیت سایبری گفت که حملات سایبری و نقض ها زیر بنایی حیاتی در خاور میانه به طور تصاعدی حمایت از مقاماتی که کنترل و تسلط خود در منطقه منعمس می کنند، در حال افزایش است.

معاون رئیس شرکت دار مطر اریک ایفرت گفت که منطقه شاهد توسعه قابل توجه در نو آوری و فن آوری نو خارج از بخش نفت و گاز است.

وی افزود " ما شاهد افزایش سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر - خورشیدی و باد است و در نتیجه می بینیم که مخالفانی در سطح جهان می خواهند آن مالکیت معنوی را هدف قرار دهند تا از آن برای جاسوسی اقتصادی استفاده کنند.

وی همچنین از حادثه آرامکو سعودی که سیستم های رایانه ای از بین رفت و از نظر جسمی نابود شده و مجبور به تعویض آن شدند ، ذکر کرد گزارش امنیت سایبری که در ماه ژوئن منتشر شد ، یادآور می شود که نیمی از حملات سایبری در خاورمیانه ، بخش نفت و گاز را هدف قرار می دهد ، با تخمین 75 درصد شرکت های منطقه ای نفت و گاز که دارای فناوری عملیاتی خود هستند ، به خطر افتادند.

در پایان وی هشدار داد که چنین اقداماتی می تواند اثرات "فاجعه بار" در منطقه داشته باشد وافزود که حتی می تواند که از آنها به عنوان ابزاری برای "نفوذ در سیاست در کشور دیگر" استفاده کرد ، ضمن اینکه از متدولوژی ها برای تاثیرگذاری بر مردم محلی و همچنین چشم اندازهای جهانی استفاده می شود.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302785708

WAM/Persian