مکتوم بن محمد مجوز شرکت مجازی را برای سرمایه گذاران در 101 کشور راه اندازی می کند


دبی_ 30 سپتامبر 2019 ( وام )_ جنابعالی شیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم معاون حاکم دبی امروز از راه اندازی مجوز شرکت مجازی " اولین در منطقه " اعلام کرد که سرمایه گذاران می تواند که کسب و کار تجاری خود به طور دیجیتال بدون نیاز به اقمت بر اساس بالاترین استاندرد بین المللی انجام می دهند.

این اعلام با سومین ماده از منشور جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس کشور و نخست وزیر و حاکم دبی همراه باشد که قصد ایجاد شهر تجاری مجازی در دبی به طول 50 سال آینده دارد.

شیخ مکتوم گفت که دبی به دنبال دستیابی به گام ها بزرگ در تقویت چارچوب ها تنظیمی برای کسب و کار ها به عنوان یکی از بهترین زمینه ها تجاری در جهان است این بر اساس دیدگاه جنابعالی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم و دستور العمل ها جنابعالی شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی و رئیس شورای اجرایی دبی است.

همچنین دبی تعداد از تصمیم ها و ابتکار ها برای تقویت جایگاه دبی به عنوان یکی از مرکز ها تجاری اصلی در جهان متخذ کردند شیخ مکتوم ادامه داد " زیرساخت های پیشرفته دبی که یکی از پیشرفته ترین و قابل اطمینان ترین در جهان است ، فرصت های جدیدی را برای توسعه قابلیت های اقتصادی ما در زمانی ایجاد کرده است وی خاطر نشان کرد که دبی همواره از پیشرفت های فن آوری بوده و از آنها برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود و حمایت از همه شرکت ها صرف نظر از اندازه آنها استفاده کرد.

وی تاکید کرد که اقتصاد بی در دریافتن تقاضا مجوز شرکت مجازی از بازرگان و سرمایه گذاران 101 کشور طی وب سایت WWW.VCCDUBAI.AE یا توسط دفتر شرکت ها در اف اس گلوبال آغاز خواهد شد.

جالب ذکر اینکه شهر مجازی با رعایت کامل موافقت نامه های بین المللی که دبی و امارات متحده عربی در آن عضو هستند طراحی شده است سامی القمزی مدیر کل اقتصاد دبی گفت " افتخار از راه اندازه اولین شهر تجاری مجازی در منطقه هستیم که این شهر قادر به تامین مجوز ها مجازی برای کسب و کار تجاری دیجیتال دون نیاز به اقامت در دبی در همکاری با اداه کل امور اقامت و مهاجران است.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302791122

WAM/Persian