وزارت اقتصاد تحولات مالکیت معنوی را در امارات طی نشست الویبو ارائه می دهد


ژنو_ 1 اکتبر 2019 ( وام )_ هیئت نمایندگی امارات متحده عربی در پنچاه و نودمین نشست سازمان بین المللی مالکیت معنوی " الویبو " که در ژنو برگزار شد؛ مشارکت کردند.

هیئت نمایندگی به ریاست محمد احمد بن عبد العزیز الشحی وکیل وزارت اقتصاد بود که نشست ها الویبو برگزار شده به ریاست عمر زنبیر سفیر و نماینده دائم مغرب در سازمان ملل متحد؛ تعداد از مسایل در برنامه دستور العمل ها خود اعم از گزارش انفاذ مالکیت معنوی و حقوق چاپ و کپی رایت بررسی کردند.

الشحی بر اهمیت همکاری میان کشور ها عضو در سازمان برای بهبودی سیستم ها مالکیت معنوی و تضمین اجرا آن تاکید کرد.

وی اشاره کرد که امارات متحده عربی پیشنهاد گروه آسیایی در اعمال حضور ملزم برای کشور ها عضو در الویبو با تاکید بر نقش پیشگام ای این سازمان در تحول مالکیت معنوی تایید کردند.

الشحی سپس خاطرنشان کرد که هیئت نمایندگی اماراتی از سایر کشورهای عضو می خواهد پیشنهاد خود را برای میزبانی دفتر الویبو در ابوظبی بررسی کنند و در مورد مزایای احتمالی این کشور توضیح دهد.

وی در پایان همچنین بر تمایل امارات متحده عربی برای توسعه هوش مصنوعی و تقویت نقش توسعه آن تاکید کرد.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302791238

WAM/Persian