امارات متحده عربی میزبانی سی و ششمین دوره شورا وزیران عربی در امور مسکن و ساخت و ساز باشد


دبی_ 6 اکتبر 2019 ( وام )_ امارات متحده عربی میزبانی سی و ششمین دوره شورا وزیران عربی در امور مسکن و ساخت و ساز بود.

این نشست وزیران در حضور ویکتور کیسوب دبیر کل معاون و معاون مدیر اجرا برنامه سازمان ملل متحد اسکان بشر " (UN-Habitat), کمال حسنعلی دستیار دبیر کل رئیس اقتصاد است.

این نشست برگزار شده در حاشیه سومین دوره از انجمن وزیران عربی در امور مسکن و ساخت و ساز در روز 7 و 8 اکتبر است.

جلسه با اعلامیه امارات متحده عربی برای به دست گرفتن ریاست شورا از بحرین برای جلسه بعدی خود در سال های 2019-2020 آغاز شد.

در این نشست تعداد از مسایل مورد بررسی اعم از همکاری میان موئل و انجمن و گروه ها منطقه ای و کشور ها خارجی قرار داد ؛ باسم بن یعقوب الحمر وزیر مسکن بحرین ابراز تشکر خود از امارات متحده عربی به ویژه وزارت توسعه زیر بنایی و برنامه مسکن شیخ زاید درباره حسن مهمانی کردند.

دکتر عبد الله بن محمد بلحیف النعیمی وزیر توسعه زیر بنایی از وزیران و هیئت نمایندگی مشارکت کنندگان در نشست قدردانی کرد و کفت در سال 1975 وزیران مسکن و ساخت وساز عرب اولین نشست خود در امارات متحده عربی برگزار کردند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

https://wam.ae/en/details/1395302792617

WAM/Persian