تجارت کالا ها خارجی غیر نفتی در ابوظبی به میلیارد درهم طی هفت ماه گذشته می رسد


ابوظبی_ 6 اکتبر 2019 ( وام )_ بر اساس شماره ها منتشر شده توسط مرکز آمار ابوظبی در روز یکشنبه ؛ تجارت کالا ها خارجی غیر نفتی در ابوظبی به میلیارد درهم طی هفت ماه گذشته از سال 2019 رسید عربستان سعودی در طی ماه ژوئیه در صدر شرکای تجاری ابوظبی قرار دارد و در کل ماه ژوئیه مقدار کل مبلغ 5.1 میلیارد درهم و پس از آن ایالات متحده ، 1.18 میلیارد دلار درهم ، کویت ، 950 میلیون درهم و سپس ژاپن با 916 میلیون درهم است.

جالب ذکر اینکه تولیدات 77.4 درصد از کل صادرات امارات را به خود اختصاص داده است ، درمجموع مقدار کل آن در حدود 26 میلیارد درهم است.

تولیدات 24.82 میلیارد درهم از واردات امارات و پس از آن تجهیزات و قطعات حمل و نقل ، 13.5میلیارد درهم ، کالاهای تولیدی ، 8.53 میلیارد درهم درآوردن کالاهای مصرفی و کالاهای مصرفی ، 5.98 میلیارد درهم رسید ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302792517

WAM/Persian