وزارت دفاع و نیروهای مسلح امارات متحده عربی در نمایشگاه سلاح ها و امنیت در اوکراین مشارکت می کنند


اوکراین_ 9 اکتبر 2019 ( وام )_ هیئت نمایندگی از وزارت دفاع و نیروهای مسلح امارات متحده عربی به رهبری سرتپیب عبد الله السید محمد الهاشمی وکیل معاون وزارت دفاع خدمت ها معاونی در هشتادمین نمایشگاه سلاح ها و امنیت برگزار شده در کییف پایتخت اوکراین مشارکت کردند.

الهاشمی و هیئت نمایندگی از تعداد از شرکت ها اوکراین ؛ منطقه ای و بین المللی برای کشف جدیدترین محصولات سلاح ها و دفاع بازدید کرده بودند.

مقام اماراتی با سیرگی کریفونوس معاون اول وزیر امنیت ملی و دفاع اوکراین برای بحث و بررسی همکاری دفاعی میان امارات متحده عربی و اوکراین و راهکار ها تقویت آن ملاقات کردند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302793394

WAM/Persian