ابوظبی آماده سازی های هجدهمین جلسه کنفرانس عمومی UNIDO را پایان می رسد

  • abu dhabi finalises preparations for eighteenth session of unido's general conference 1.jfif
  • abu dhabi finalises preparations for eighteenth session of unido's general conference 2

ابوظبی_ 9 اکتبر 2019 ( وام )_ مقرر است که هیئت نمایندگی هجدهم کنفرانس عمومی سازمان ملل متحد توسعه صنعتی وارد ابوظبی در دومین از نوامبر برای مشارکت در پنچ روزه از بحث و بررسی درباره آینده صنعت سازی شوند.

کنفرانس عمومی ، ارگان عالی سیاستگذاری یونیدو هر دو سال یکبار برای تعیین دستورالعمل ها و سیاست های سازمان و تصویب بودجه و برنامه های کاری خود تشکیل می دهد.

جالب ذکر اینکه هجدهمین جلسه کنفرانس عمومی یونیدو با موضوع " صنعت 2030_ نو آوری –ارتباط _ درباره آینده ما برگزار می شود.

اینها در کنار بحث و گفتگو پیرامون سیاست هایی که دستیابی به برنامه 2030 توسعه پایدار و 17 هدف توسعه پایدار آن را تسهیل می کند.

در چهل و ششمین جلسه هیئت توسعه صنعتی ،که از جمله به بررسی اجرای برنامه کار یونیدو می پردازد و توصیه های سیاسی را برای کنفرانس عمومی ارائه می دهد ، از پیشنهاد دولت امارات برای میزبانی کنفرانس عمومی بعدی استقبال کرد و تصمیم به برگزاری هجدهمین جلسه کنفرانس عمومی در ابوظبی ، از 3 تا 7 نوامبر 2019 است.

سهیل بن محمد فرج فارس المزروعی وزیر انرژی و صنعت گفت " امارات متحده عربی سطح از توسعه صنعتی منحصر به فرد در خاور میانه محقق یافته است که این کشور می تواند شریک صنعتی مورد اطمینان در منطقه برای بزرگترین شرکت صنعتی بین المللی باشد.

وی افزود " درحالیکه ما همچنان به ساختن استراتژی سازوکار های می پردازیم که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را تقویت می کند ، من مشتاقانه منتظر استقبال از نمایندگان از سراسر جهان هستم تا بتوانیم دانش و تبادل دانش و همکاری را در جهت پیشبرد رونق جهانی از طریق نوآوری صنعتی انجام دهیم.

جالب ذکر اینکه صدها نفر از شرکت کنندگان برای این رویداد جمع می شوند از جمله روسای دولت ها ، وزرا ، نمایندگان ارشد سایر سازمان های و سازمان ملل و رهبران برجسته از بخش خصوصی ، عمران. جامعه و دانشگاه هستند.

سیف محمد الهاجری رئیس اداره توسعه اقتصادی گفت " میزبانی این کنفرانس عمومی یونیدو باعث تقویت تلاش ها امارات متحده عربی در تشکیل خود به عنوان یک پلت فرم جهانی بازی شده برای برنامه ها جدید که انقلاب چهارم صنعتی را هدایت می کند؛ می شود.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302793407

WAM/Persian