امارات متحده عربی تامین امداد رسانی غذایی به المکلا ادامه می دهد

  • الإمارات تقدم 177 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي مديرية أرياف المكلا وضواحيها
  • الإمارات تقدم 177 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي مديرية أرياف المكلا وضواحيها
  • الإمارات تقدم 177 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي مديرية أرياف المكلا وضواحيها

مکلا_ یمن 10 اکتبر 2019 ( وام )_ هلال احمر اماراتی در استان حضرموت یمنی به عنوان بخش از تلاش ها امارات متحده عربی برای کاهش رنج مردمی یمنی و بهبودی شرایط زندگی خود در حدود 2200 سبد غذایی با بیش از 177 تن توزیع کرد که در استان حضرموت 11 هزار فرد این کمک ها غذایی دریافت کردند.

ذینفعان از امارات متحده عربی درباره تلاش ها بشردوستانه خود در کاهش رنج خانوادشان تشکر کردند که امارات متحده عربی طی سال تسامح 32.444 سبد غذایی با 2.622 تن برای بیش از 162.000 فرد در استان حضرموت توزیع کرد.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302793688

WAM/Persian