جمعه 05 ژون 2020 - 7:18:39 صبح

صادرات اماراتی با ارزش 1.046 تریلیون درهم در سه سال گذشته می رسد


ابوظبی_ 28 اکتبر 2019 ( وام )_ سازمان فدرال رقابت و آمار نشان می دهد که براساس آمار رسمی فاش شده ، کل صادرات مجدد ثبت شده امارات متحده عربی در طول سه سال گذشته به 1.046 تریلیون درهم رسیده است که 25 درصد از کل بازرگانی امارات را در همین دوره ، به ارزش 1441 هزار میلیارد درهم اختصاص داده است.

جالب ذکر اینکه این شماره ها نشانگر مسیری در روند صعودی در بخش تجارت خارجی در طی سه سال گذشته است ، به طوری که در سال 2016 شاهد رشد تجارت خارجی این کشور به 1.078 تریلیون درهم و صادرات مجدد شامل 20 درصد بود.

این رشد در سال 2018 نیز ادامه داشت که میزان صادرات مجدد تا 314 میلیارد درهم، مشتمل بر 28 درصد از کل حجم تجارت که در حدود 536 هزار میلیارد درهم بود.

ترجمه/ نعمه سمیر.

https://wam.ae/en/details/1395302798199

WAM/Persian