جمعه 05 ژون 2020 - 7:23:08 صبح

خبرگزاری امارات در مجمع عمومی سازمان آژانس های خبری آسیا و آقیانوس مشارکت می کند


ابوظبی_ 7 نوامبر 2019 ( وام )_ خبرگزاری امارات در هفدمین انجمن عمومی آژانس های خبری آسیا و آقیانون زیر عنوان چالش های جدید برای روزنامه نگاری: مسایل اطمینان مشارکت می کند. که نشست چهار روزه در سئول کره جنوبی در مشارکت نمایندگان از 32 آژانس خبری از 28 کشور برگزار می شود.

محمد جلال الریسی مدیر اجرا خبرگزاری امارات " وام " که هیئت نمایندگی از وام در انجمن عمومی هدایت می کند؛ تاکید کردند که این مجمع عمومی سازمان آژانس خبری ها در منطقه دارای بیش از نیم ساکنان جهان است.

وی اشاره کرد که این جمع آوری یک گام برای صنعت سازی رسانه های محسوب می شود که اصالت در معرض تهدید قرار می گیرد.

الریسی در ادامه گفت که این اقدامات به عنوان بخش از تلاش های انجام شده برای مقابله با خبر ها نادرستی و تقویت همکاری و مبادله خبر ها است که خبرگزاری امارات " وام " بیش از 46 تفاهمنامه با بزرگترین موقع ها خبری در همه سراسر جهان امضا کردند.

الریسی همچنین افزود که طی سال تسامح, بیست و پنچ از آژانس های خبری از اروپا؛ افریقا؛ امریکا شمالی و جنوبی و آسیا سند تسامح خبرگزاری ها جدید را در سران نشست دولتی در دبی برای تقویت ارزش ها تسامح میان آژانس های خبری امضا کردند.

جالب ذکر اینکه رئیس جمهور کره جنوبی ، موون جیه تبریک ها با رهبران خبرگزاری های شرکت کننده در مجمع عمومی مبادله کردند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302800946

WAM/Persian