دوشنبه 10 آگوست 2020 - 3:30:55 صبح

حاکم شارجه با مردمان بومی استرالیا ، شیلی دیدار می کند

  • سلطان القاسمي يلتقي سكان استراليا وتشيلي الأصليين المشاركين في "ترينالي الشارقة للعمارة"
  • سلطان القاسمي يلتقي سكان استراليا وتشيلي الأصليين المشاركين في "ترينالي الشارقة للعمارة"
  • سلطان القاسمي يلتقي سكان استراليا وتشيلي الأصليين المشاركين في "ترينالي الشارقة للعمارة"
  • سلطان القاسمي يلتقي سكان استراليا وتشيلي الأصليين المشاركين في "ترينالي الشارقة للعمارة"

شارجه_ 11 نوامبر 2019 ( وام )_ جنابعالي شيخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی عضو شورا عالی و حاکم شارجه با مردمی محلی اصلی استرالیا و شیلی که در سه سالانه معماری شارجه در ساختمانهای مدرن بنیاد هنری شارجه در منطقه مارهیا حضور داشتند؛ دیدار کردند.

وی در طی سخنرانی خود در این مراسم تایید کرد که "صحرای شارجه" برای محافظت از نسل های آینده ، حفظ آداب و رسوم و سنت های آنها و محافظت از آنها در معرض انقراض زحمت کشیده است.

حاکم شارجه همچنان خاطر نشان کرد که وظیفه همکاری با مردمان بومی سایر بیابان ها برای ارتقاء و حفظ آداب و رسوم و رسوم آنها است.

وی در ادامه گفت که صحرای شارجه برای محافظت از نسل های آینده در معرض انقراض در جوامع کار می کند و تهدیدات بسیاری از بیابان های دیگر را برشمرد.

دکتر شیخ سلطان به توضیحات مفصلی درباره آثار هنری (نگوررا 2) گوش داد که نقشه ای از خاطره مکانی را که اجداد آنها بیش از 60،000 سال در آن زندگی می کردند ، تشکیل می دهد ترجمه / نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302801761

WAM/Persian