سه شنبه 19 ژانویه 2021 - 12:12:36 صبح

منصور بن زاید میزبان نشست عربی برای رهبران جوان را اعلام کرد


ابوظبی ، 12 نوامبر 2019 (وام) – عالیجناب شیخ منصور بن زاید آل نهیان ، نائب نخست وزیر ، وزیر امور ریاست کشور و رئیس مرکز جوانان عرب ، میزبان اولین نشست عربی برای رهبران جوان را اعلام کرد.

این نشست در تاریخ 10 و 11 دسامبر 2019 در ابوظبی با همکاری اتحادیه عرب و چند سازمان بین المللی و منطقه ای و با حضور رهبران جوان ، تصمیم گیرندگان ، وزرا و نمایندگان سازمان های بین المللی برگزار می شود.

شیخ منصور از کارگران بخش جوانان در منطقه عربی خواست تا نقشه راه و دستور کار مشترک را تهیه کنند تا از مشارکت رهبران نسل اول ، دوم و سوم از دولت عربی و مقامات نیمه دولتی استفاده کنند. وی افزود که این رویداد برای تقویت فعالیت مشترک دولت جوانان ، یک بستر غیر متعارف برای رایزنی های مربوطه خواهد بود.

وی تیمی را از این مرکز برای ارتباط با رهبران جوانان عرب و ایجاد مشارکت هدایت کرد و از برگزارکنندگان این رویداد خواست تا ابتکارات و استراتژی های عرب را که در خدمت به جوانان موفق بودند ارائه دهند.

وی همچنین بر تمایل مرکز برای حمایت از ابتکارات جوانان به ویژه مواردی که در این رویداد اعلام می شود ، تأکید کرد که انتظار می رود شاهد امضای توافق نامه های مرتبط و تفاهم نامه ها باشیم.

شیخ منصور از تأسیس مرکز جوانان عرب در اجلاس سران دولت جهانی در سال 2017 خبر داده بود.

حسین علی -وام http://wam.ae/en/details/1395302802076

WAM/Persian