چهارشنبه 08 جولای 2020 - 5:59:32 صبح

نخست وزیر ازبکستان و هیئت نمایندگی دولتی اماراتی شراکت استراتژیک میان امارات و ازبکستان بحث و بررسی می کنند


تاشکند_ 21 نوامبر 2019 ( وام )_ عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان و هیئت نمایندگی دولتی اماراتی به رهبری محمد عبد الله الگرگاوی وزیر امور شورای وزیران وآینده راهکار ها توسعه شراکت استراتژیک میان امارات متحده عربی و ازبکستان در زمینه نوسازی دولت بحث و بررسی کردند.

آریپوف از توسعه همکاری بین دو کشور و دستاوردهای آنها در زمینه نوسازی دولت و همچنین تلاش تیم های کاری آنها تقدیر و تشکر کرد الگرگاوی از همکاری امارات با دولت ازبکستان ابراز تمجید کرد و تاکید کرد که دولت امارات متحده عربی مشتاقانه به تقویت همکاری های بین المللی خود برای بهبود کار دولت است در این جلسه راه هایی برای تقویت مشارکت بین دو کشور ، دستیابی به موفقیت در توسعه و آغاز ابتکارات مشترک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد اجرای طرح های مشارکت استراتژیک که شامل 20 رکن و 130 ابتکار و پروژه است ، بحث شد ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302805091

WAM/Persian