شنبه 04 جولای 2020 - 3:26:13 صبح

عبد الله بن زاید اهمیت گفتگوی میان مذاهب و همزیستی دینی برجسته می کند

  • عبد الله بن زايد يؤكد أهمية الحوار بين الأديان و المعتقدات و التعايش السلمي بين أتباعها
  • عبد الله بن زايد يؤكد أهمية الحوار بين الأديان و المعتقدات و التعايش السلمي بين أتباعها
  • عبد الله بن زايد يؤكد أهمية الحوار بين الأديان و المعتقدات و التعايش السلمي بين أتباعها
  • عبد الله بن زايد يؤكد أهمية الحوار بين الأديان و المعتقدات و التعايش السلمي بين أتباعها
  • عبد الله بن زايد يؤكد أهمية الحوار بين الأديان و المعتقدات و التعايش السلمي بين أتباعها
  • عبد الله بن زايد يؤكد أهمية الحوار بين الأديان و المعتقدات و التعايش السلمي بين أتباعها

واشنگتن_ 21 نوامبر 2019 ( وام )_ جنابعالی شیخ عبد الله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه و همکاری بین المللی در میزبانی اعضای کنگره و جامعه ای مذاهب در واشنگتن برای جشن به خانه خوانودگی ابراهیمی که اخیرا اعلام شده است؛ گفت که این پروژه یک مرکز دینی در ابوظبی خواهد بود که یک کنیسه ، کلیسا و مساجد را در کنار هم قرار می دهد. رسالت خانه خانواده ابراهیمی ارتقاء تفاهم در مورد کلیه ادیان و ملیت ها خواهد بود.

جالب ذکر اینکه حدود 70 مهمان ، از جمله اعضای کنگره ، مقامات دولت ، رهبران مذهبی ، اعضای رسانه ها و تحلیلگران اتاق فکر ، در پذیرش در کاپیتول هیل شرکت کردند جنابعالی شیخ عبد الله بن زاید گفت که همزیستی و تسامح برای همه - صرف نظر از ملیت ، مذهب یا اعتقاد آنها - یکی از ارزشهای اصلی جمعی و مشترک ما است. "

"" خاخام بروس لوستیگ ، خاخام ارشد در جماعت عبری واشنگتن و عضو کمیته عالی برادری بشر ، تأثیر خانه خانواده ابراهیمی را برجسته کرد.

در این اعلامیه از مردم سراسر جهان خواسته شده است تا دوباره ارزشهای دیگری را پیدا کنند که از آینده ای مسالمت آمیزتر برای همه حمایت کنند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302805150

WAM/Persian