دوشنبه 21 سپتامبر 2020 - 10:44:29 صبح

امارات متحده عربی حادثه چاقو را در لندن محکوم می کند


ابوظبی_ 30 نوامبر 2019 ( وام )_ وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی امارات متحده عربی با شدت حمله چاقو بر غیر نظامیان غیر مسلح در لندن محکوم کردند.

وزارت در بیانیه منتشر شده امروز همبستگی امارات متحده عربی با بریتانیا علیه هر اقدامات خشونت و تروریست و افراطگرایی که در تعارض با ارزش ها و اصول بشردوستانه باشد؛ تاکید کردند.

ترجمه/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302807349

WAM/Persian